Μια νέα επαναστατική θεραπευτική προσέγγιση

Η Φυσιορρύθμιση θεωρεί πως ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό σύστημα, στο οποίο διάφορα υποσυστήματα συλλειτουργούν και αλληλοεξαρτώνται, ένα «οικοσύστημα» που ελέγχεται από το Νευρο- Ενδοκρινο- Ανοσολογικό δίκτυο (ολιστική θεραπευτική μέθοδος). Άρθρο των: Dr Ιωάννη Τολιόπουλου, Dr Στέργιου Οικονομίδη, Dr Αλέξανδρου Οικονομίδη * Με ποια στρατηγική μπορεί να αποκατασταθεί η υγεία ενός ασθενούς; Πότε και πώς 

Περισσότερα…

Με Στόχο την Πρόληψη

Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι- εργαλεία που θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε γιατρούς να κάνουν ακριβή διάγνωση και στους ασθενείς να έχουν πλήρη εικόνα του τι τους συμβαίνει; Αφού η ύλη είναι ενέργεια -και μια μορφής της είναι τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία- και το ανθρώπινο σώμα αποτελεί συμπυκνωμένη ενέργεια και έχει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (συχνότητας περίπου 7.8Hz). Τα κύτταρα, 

Περισσότερα…

Ενεργειακό προφίλ και βιοσυντονισμός

O ρόλος του εξατομικευμένου ενεργειακού προφίλ, με τη μέθοδο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και του βιοσυντονισμού, στη διάγνωση και θεραπεία χωρίς παρενέργειες.  του Dr. Ιωάννη Τολιόπουλου* Όταν μιλάμε για ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, εννοούμε ένα παλλόμενο κύμα (ηλεκτρικό και μαγνητικό σε γωνία 90 μοιρών). Αυτό το κύμα εκπέμπεται από τον πυρήνα της γης   και το φάσμα του περικλείει 

Περισσότερα…